22 března

Návrh změn v evidenci tržeb pro drobné podnikatele

Ministerstvo financí předložilo do připomínkového řízení novelu zákona o elektronické evidenci tržeb. Novela obsahuje změny zejména pro drobné podnikatele, vychází z dosavadní praxe a řídí se rozhodnutím Ústavního soudu.

V návrhu se předpokládá, že 3. a 4. vlna budou spuštěny současně. Novela zákona zahrnuje zejména změny pro drobné podnikatele, kteří nebudou muset on-line elektronicky evidovat své tržby. Tito podnikatelé tak nebudou muset mít pokladny na elektronickou evidenci tržeb a ani nebudou muset mít internetové připojení. Neznamená to ale, že nebudou muset své tržby evidovat. Už nyní je zřejmé, že těmto drobným podnikatelům opět přibyde další papírování.

Princip evidence pro drobné podnikatele spočívá v tom, že podnikatel bude vystavovat účtenky z předtištěného bloku, který si na každý měsíc vyzvedne na finančním úřadu. V tomto bloku bude každý den evidovat ve speciálním formuláři údaje o výši tržeb a množství vydaných či stornovaných účtenek. Tento formulář pak každý měsíc odešle na finanční úřad.

Aby nemusel podnikatel evidovat tržby v on-line režimu a mohl evidovat pouze pomocí bloku v off-line režimu, musí splňovat následující podmínky:

Je plátcem daně z příjmů fyzických osob a zároveň není plátcem DPH.

Má nejvýše jednoho zaměstnance.

Výše jeho příjmů v hotovosti v každých dvanácti po sobě jdoucích kalendářních měsících nepřesáhne 200 000 Kč.

Za dvanáct měsíců uskuteční maximálně tisíc evidovaných tržeb.

Předpokládá se, že schvalovací proces bude asi dost dlouhý, a tak nelze prozatím odhadnout, kdy a v jaké podobě bude novela zákona schválena.


Podobné články