2 ledna

Musí být EET účtenka vytištěná?

Finanční správa těsně před spuštěním elektronické evidence tržeb upřesnila, že účtenka může být jak v tištěné podobě, tak v elektronické podobě.

Při osobní platbě zákazník obdrží účtenku, která je vytištěna na pokladní tiskárně. Prodávající musí vystavit účtenku automaticky, zákazník ale není povinen si účtenku převzít. Mnoho zákazníků si tak účtenku při platbě nepřebere a ty končí v koši vele pokladny. Větší zájem o účtenky ministerstvo předpokládá se spuštěním účtenkové loterie, při které bude každý měsíc z vystavených účtenek losována řada cen.

Jestliže se zákazník s prodejcem při prodeji přímo nesetkávají (např. při nákupu přes e-shop), může být účtenka předána elektronicky. O tom, jakou formou bude účtenka předána, vždy rozhoduje zákazník. V případě souhlasu s předáním účtenky elektronickou formou musí zákazník s tímto vyslovit předem souhlas např. potvrzením obchodních podmínek, které tuto variantu předání účtenky uvádějí.

Elektronickou účtenku ministerstvo toleruje také mezi stálými obchodními partnery, kteří se na této variantě předávání účtenek dohodnou.

Není zakázané ani vystavovat ručně psanou účtenku. Je ale takřka nereálné, aby prodávající ručně vypisoval všechny povinné údaje včetně dlouhých číselných kódů. Nejen že by se prodávající hodně zdržoval, navíc hrozí velké riziko chybovosti.

Cena za tiskárnu účtenek určitě není tak vysoká, aby prodávající podstupoval všechna rizika. S výběrem vhodného pokladního systému i tiskárny účtenek je dobré se poradit s odborníky.


Podobné články