19 prosince

Jak je to s EET u spropitného?

Nejen v restauracích dávají zákazníci spokojení se službami spropitné. Jak tuto dobrovolnou platbu řešit ve vztahu k elektronické evidenci tržeb?

Jak je to s EET u spropitného?

Jestliže spropitné zůstává zaměstnancům, navyšuje se jim tímto způsobem hrubá mzda a nejedná se tak o součást tržby za poskytnuté služby a tím pádem se na takovéto spropitné EET nevztahuje. Z tohoto příjmu pak zaměstnanci odvádí daň z příjmu i zálohy na sociální a zdravotní pojištění.

Pokud si ale spropitné nechává podnikatel, stává se tato finanční částka součástí tržby a vztahuje se na něj EET.

Když podnikatel dostane spropitné v hotovosti, musí tuto částku elektronicky zaevidovat. Ideální je, jestliže zákazník nejprve vysloví celkovou částku, kterou chce zaplatit, a podnikatel vytiskne účtenku na tuto celkovou částku. Pokud ovšem podnikatel nejprve vystaví účtenku a zákazník uhradí vyšší částku včetně spropitného, musí podnikatel vystavit další účtenku na spropitné.

Toto by si podnikatelé měli uvědomit již při výběru evidenční pokladny. Při nutnosti tisku dvou účtenek zákazníkům by určitě mělo být při výběru pokladny přihlíženo na jednoduchost obsluhy a rychlost tisku účtenek.

Stále platí, neváhejte se ptát našich pracovníků, čím více vstupních informací získáte, tím lépe si evidenční pokladnu vyberete.


Podobné články