10 listopadu

EET v lednu 2021: Jak se připravit na EET v nejisté době

EET sem, EET tam… Elektronická evidence tržeb nás provází od roku 2016. Nyní na sklonku čtvrtého roku její „vlády nad českými podnikateli“ to vypadá, že bychom přínosy mohli sečíst, podtrhnout a pomalu začít s konečným vyhodnocováním. O tom, co se bude dít s EET v lednu 2021, už víme, co ale bude dál?

Co bude s EET v lednu 2021

Ještě ani nestihl vypršet termín poslední vyhlášené pauzy EET a máme tu nový návrh pro odklad účinnosti. Aktuálně se opětovné zprovoznění celého systému evidence posouvá na začátek roku 2023. V tuto chvíli tedy ti, kteří již jsou zapojení, nemusí tržby elektronicky evidovat, a ti, kteří by se teprve registrovat měli, to mohou s klidem odložit.

V médiích najdete citovaná zdůvodnění o nutné všeobecné podpoře pro podnikatele v roli ekonomicky ohroženého segmentu. Rozhodnutí je součástí balíčku pomoci firmám, které se potýkají s dopady opatření zavedených v souvislosti se šířením koronaviru.

Jaký je smysl EET?

Důvodem pro zprovoznění elektronické evidence tržeb mělo být „narovnání podnikání v české kotlině“. V překladu to znamená, že stát chtěl zabránit podvodům a získat kontrolu nad přeléváním hotovosti mezi lidmi. EET totiž vede k možnosti získat „extra“ peníze, které by měl systém vytáhnout na světlo z takzvané šedé zóny, započítat do vybraných daní a následně přerozdělit ve veřejném rozpočtu. V důsledku však vzbudilo zavedení vnuceného dodatečného účetnictví velkou vlnu nevole.

Budoucnost elektronické evidence tržeb

Jak to s EET bude dál? Protibabišovská politická garnitura dnes otevřeně mluví o možném zániku. Stoupenci ANO naopak deklarují vzájemnou shodu se zástupci podnikatelů v podpoře s pokračováním EET. Ať nás čeká cokoli, je vysoce pravděpodobné, že o budoucnosti EET bude rozhodovat úplně jiná vláda s novými záměry a vizemi. Zbavovat se elektronických pokladen a pálit certifikáty s přístupy do evidenčního systému by v tuto chvíli ale každopádně bylo předčasné. Řešení totiž nemusí být černobílémožná je i transformace EET, která přinese užitek.

Pozitivní potenciál EET

Podívejme se na celou problematiku EET trochu pozitivně. EET otevřela některé zajímavé možnosti: Přesun účetnictví, skladového hospodářství a dalších evidencí do elektronického prostředí je ve své podstatě krok vpřed. Trh získal nové technologie, které mohou pomáhat s řízením podniku, a nastavují zrcadlo stabilitě, finanční rozvaze či plánování.

Závěrem

EET navedla část podnikatelů k tomu, aby se aktivněji zajímali o svůj business model. Je samozřejmě nutné zohlednit pozitivní i negativní dopady. Někteří si „hodili na papír“ své možnosti a rozpočet a usoudili, že by pro ně přijetí elektronické evidence tržeb bylo likvidační. Jiní ale možná snáz odhalili slabá místa své současné strategie.

Pokladní systém totiž přináší spoustu užitečných funkcí, se kterými lze podrobně sledovat a vyhodnocovat prosperitu podniku. Velmi rychle dokážete upravit ceny, sdílet data s účetní nebo porovnat ziskovost směn v provozu, a to už stojí za palec nahoru.

Máte náladu ještě trochu si počíst? Pokračujte na článek EET pro živnostníky: Od legislativy až po výběr pokladny nebo 4 základní vlastnosti nejlepšího pokladního systému.


Podobné články