Ne všichni prodejci vydávají účtenky

Přestože v České republice již takřka rok platí pro podnikatele v maloobchodě a více než rok pro podnikatele ve stravovacích a ubytovacích zařízení povinnost elektronicky evidovat tržby, stále jsou provozovny, kde účtenku zákazník neobdrží. V tisku se můžeme dočíst, že pracovníci finančního úřad … Read More

Proč se nedaří zaregistrovat účtenku do účtenkové loterie?

Pokud chceme zaregistrovat účtenku do účtenkové loterie, musíme zadat všechny údaje správně. Jinak se účtenka nezaregistruje. Jestliže se účtenku nepodařilo zaregistrovat, je nutné pečlivě překontrolovat všechny zadané údaje. Problém může nastat v případě, že je na účtence uvedeno více než jedno … Read More

Vystavení účtenky v elektronické podobě je možné

Elektronické vystavení účtenky je možné především v případě, kdy je obchod realizován prostřednictvím internetu – tedy v případě, že zákazník není u prodejce fyzicky přítomen. Podmínkou však je, že zákazník bude s vystavení elektronické účtenky předem srozuměn a bude s touto formou souhlasit. Souhlas … Read More

Co musí být na účtence EET?

Od 1. listopadu mohou provozovatelé stravovacích a ubytovacích zařízení ve zkušebním provozu ověřit, zda jejich evidenční pokladna splňuje všechny náležitosti. Nejlépe lze ověřit funkčnost evidenční pokladny vystavením účtenky, která musí obsahovat veškeré zákonem stanovené náležitosti. Účtenka musí obsahovat takzvaný fiskální … Read More