22 září

Stále velké množství podnikatelů nedodržuje povinnosti EET

Pracovníci finančního úřadu a celní správy měsíčně zkontrolují kvůli elektronické evidenci tržeb asi šedesát tisíc provozoven. Zhruba při každé šesté kontrole zjistí nedodržení zákona.

Mnozí podnikatelé jsou nepoučitelní a kontroloři u nich zjistili pochybení opakovaně. Došlo také již k uzavření několika provozoven.

Každý podnikatel, který je povinný elektronicky evidovat tržby je poučen o výši pokut. Podnikatelé (fyzické osoby i právnické osoby), kteří nerespektují povinnosti EET, mohou dostat pokuty až v této výši. Pokud podnikatel nezašle datovou zprávu o evidované tržbě správci daně, může dostat pokutu až do výše 500 000 Kč. Stejnou výši pokuty může podnikatel dostat, pokud nevystaví kupujícímu účtenku. Pokuta ve výši až 50 000 Kč může být podnikateli uložena v případě, že neumístí informační oznámení nebo pokud nesplní povinnost zacházet s autentizačními údaji či certifikátem pro evidenci tržeb tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití.

Přestože kontrol ze strany finančního úřadu a celní správy bude pravděpodobně v budoucnu ubývat, neměli by na to podnikatelé spoléhat. K lepšímu dodržování všech povinností EET určitě napomůže také Účtenkovka.


Podobné články