26 června

Na prodejce vlastních přebytků ze zahrady se EET nevztahuje

Drobní pěstitelé, kteří prodávají vlastní pěstitelské přebytky, nemusí elektronicky evidovat tržby. Tato výjimka se však netýká stánkařů, kteří pěstitelské produkty nakupují a dále přeprodávají.

Prodej vlastních pěstitelských přebytků zákon nepovažuje za samostatnou výdělečnou činnost. Zákon o živnostenském podnikání uvádí, že prodej nezpracovaných rostlinných a živočišných výrobků z vlastní drobné pěstitelské a chovatelské činnosti fyzických osob není živností.

Kontrolní orgány, které budou provádět kontroly prodejců, budou posuzovat, zda se nejedná o soustavnou výdělečnou činnost a zjišťovat i množství prodaných produktů.

Pokud si prodejce vlastních pěstitelských přebytků není jistý, zda i on je ještě osvobozen od EET, může se řídit limitem daňového osvobození příjmů z příležitostné činnosti, který je 30 000 Kč ročně. Drobnou pěstitelskou a chovatelskou činnost lze tak definovat tímto limitem.


Podobné články