14 února

Kdo musí mít informační oznámení o EET na svém webu?

Ministerstvo financí potvrdilo, že informační oznámení o elektronické evidenci tržeb musí mít na svém webu pouze ti podnikatelé, kteří na svých internetových stránkách zboží či služby nabízí a zároveň umožňují nákup na dálku prostřednictvím svých webových stránek.

Chaos, zda každý podnikatel, na kterého se vztahuje povinnost EET, musí mít na svém webu informační sdělení o této povinnosti, vnesl text zákona, který lze vysvětlit dvěma způsoby.

V zákoně je napsáno: „Poplatník je povinen mít na místě, kde se běžně uskutečňují evidované tržby, umístěno informační oznámení, které je dostatečně viditelné a čitelné, pokud to nevylučuje povaha věci. Informační oznámení je poplatník povinen umístit na internetové stránky, na kterých jsou nabízeny zboží nebo služby.“

Právě slovo „nabízeny“ lze vysvětlit dvěma způsoby. Dle prvního výkladu by musel mít každý, kdo propaguje (nabízí) své zboží či služby na svém webu. Dle druhého výkladu zmíněná povinnost platí pouze pro poplatníka, který své zboží a služby na svém webu nabízí a zároveň umožňuje jeho prostřednictvím nákup na dálku.

Dle vysvětlení a upřesnění ministerstva financí platí druhý výklad. Informační oznámení na svém webu je poplatník povinen umístit pouze tehdy, pokud jsou prostřednictvím internetových stránek uskutečňovány evidované tržby. (Zboží je přes web přímo prodáváno na dálku.)


Podobné články