29 srpna

Jak elektronicky evidovat tržby při komisním prodeji

Mnozí podnikatelé si stále nejsou jisti, kdo je povinen elektronicky evidovat tržby při komisním prodeji. Tento způsob prodeje je specifický. Majitel produktu (komitent) prodává svůj produkt prostřednictvím prodejce (komisionáře), který je zprostředkovatelem prodeje. Nejčastěji se s komisním prodejem setkáme v bazarech.

Pro EET je důležité rozlišit, zda je v komisi prodávané zboží od fyzické nepodnikající osoby nebo zda se jedná o prodej zboží od jiného podnikatele.

V případě prodeje zboží, které bylo přijato bazarem do komisního prodeje od nepodnikající osoby, musí v případě platby v hotovosti či kartou bazar elektronicky zaevidovat celou tržbu za prodané zboží a ne pouze vlastní provizi. Pokud majitel zboží – nepodnikající fyzická osoba dostane zaplacenou od bazaru dohodnutou cenu, nemusí tuto částku elektronicky evidovat, protože se jedná o příležitostný prodej nepodnikající osoby.

Jestliže bazar přijme zboží do komise od jiného podnikatele, musí při prodeji opět zaevidovat celou tržbu. V případě, že bazar vyplatí majiteli zboží (podnikateli) dohodnutou částku v hotovosti, musí tento podnikatel také tržbu elektronicky zaevidovat. Jestliže však bazar převede dohodnutou částku majiteli zboží (podnikateli) na účet, ten již elektronicky evidovat tržbu nemusí.

Majitelé bazarů nemusí mít obavy z toho, že by se kontroloři domnívali, že jejich příjem je celá částka placená zákazníkem. Pro výpočet daní a DPH bazaru jsou rozhodující údaje z účetnictví, dle kterých je zřejmé, jaká byla provize bazaru.

Komisní prodej a EET má jasná pravidla. Prodejci při tomto způsobu prodeje nemusí mít žádné obavy z jakýchkoli komplikací.


Podobné články