Ne všichni podnikatelé mají data z EET zálohovaná

Za zabezpečení dat z elektronické evidence tržeb je odpovědný podnikatel. Výběr pokladního systému, kde se data nezálohují mimo samotnou pokladnu, je ze strany podnikatele vysloveně nezodpovědné. Při výběru pokladního systému na EET se řada podnikatelů řídila zejména cenou a dnes již … Read More

Budou navrhované změny v EET pro drobné podnikatele opravdu výhodné?

V připravované novele zákona o elektronické evidenci tržeb Ministerstvo financí navrhuje, že drobní podnikatelé nebudou muset on-line evidovat své tržby v hotovosti. Tato úprava se má týkat drobných podnikatelů, kteří splňují následující podmínky: Podnikatel má maximálně jednoho zaměstnance. Je plátcem daně … Read More

Výjimku z EET požadují i lékaři

Součástí připomínkového řízení k novele zákona o EET je také požadavek lékařů, kteří chtějí být vyňati z elektronické evidence tržeb. Příjmy lékařů jsou z velké části hrazeny z veřejného zdravotního pojištění a veškeré platby od zdravotních pojišťoven probíhají bezhotovostně a nevztahuje se na ně … Read More

EET čistí trh

Cílem zavedení elektronické evidence tržeb bylo narovnat tržní podmínky pro všechny obchodníky a zajistit správný výběr daní. Při kontrolách finančního úřadu a celníků v Plzeňském kraji bylo zjištěno, že zhruba 19 % podnikatelů při elektronické evidenci tržeb pochybilo. Zejména na malých … Read More