Jak elektronicky evidovat tržby při komisním prodeji

Mnozí podnikatelé si stále nejsou jisti, kdo je povinen elektronicky evidovat tržby při komisním prodeji. Tento způsob prodeje je specifický. Majitel produktu (komitent) prodává svůj produkt prostřednictvím prodejce (komisionáře), který je zprostředkovatelem prodeje. Nejčastěji se s komisním prodejem setkáme v bazarech. Pro … Read More

I data z EET je důležité zálohovat

Přestože podle zákona o EET podnikatel účtenky archivovat nemusí, v případě, že jsou tyto údaje používány jako doklad pro účetnictví, archivace je povinná. V dnešní době je díky dokonalosti elektroniky možné data rychle sehnat, ale také rychle ztratit. Data je proto nutné … Read More

Mnozí obchodníci stále nedodržují EET

Podle Asociace českého tradičního obchodu a Asociace hotelů a restaurací nedošlo zavedením elektronické evidence tržeb k avizovanému narovnání podnikatelského prostředí. Podnikatelům, kteří veškeré tržby poctivě elektronicky evidují, vadí, že je stále mnoho obchodníků, kteří EET obcházejí a nejsou za to … Read More

Průměrná výše pokut u EET stále narůstá

Elektronická evidence tržeb byla spuštěna již před 8 měsíci. V současné době je do EET zapojeno téměř 153.000 poplatníků. Za dobu trvání EET pracovníci finanční a celní správy provedli zhruba 45.800 kontrol a zjistili 6.339 pochybení. Výše pokut se neustále zvyšuje. … Read More