Jak postupovat při výběru EET pokladny

Každý, na koho se vztahuje povinnost elektronicky evidovat tržbu, má jiné potřeby a požadavky na svoji pokladnu. Při výběru vhodné pokladny je důležité posuzovat několik základních parametrů. Pokladnu si můžete zakoupit jako jednorázovou investici nebo si můžete vybrat pokladnu s paušálem … Read More

Do EET budou spadat i někteří dopravci

Elektronická evidence tržeb se bude od května týkat i dopravců, ovšem ne všech. Základní pravidlo je: pokud dopravce jezdí podle jízdního řádu, EET se na něj nevztahuje.   Veškerá hromadná doprava přepravující osoby dle jízdního řádu je vyňata z elektronické evidence … Read More

EET pro řemeslníky se blíží

Od 1. května 2020 budou muset elektronicky evidovat své tržby i řemeslníci, kteří přijímají platby od svých zákazníků v hotovosti. EET se netýká těch, kteří přijímají pouze platby převodem z účtu na účet nebo prostřednictvím platebních karet. Jsou tři základní varianty řešení … Read More

Už je možné podávat žádosti o zvláštní režim EET

Pokud chtějí podnikatelé od 1. května 2020 evidovat tržby ve zvláštním (papírovém off-line) režimu, mohou o tuto výjimku v elektronické evidenci tržeb žádat již od února. V off-line režimu mohou evidovat jak podnikatelé, na které se teprve elektronická evidence tržeb bude vztahovat, … Read More

Připravte se na EET včas

Od letošního roku se bude vztahovat povinnost elektronické evidence tržeb i na další podnikatele a živnostníky. Zákon o EET nenařizuje pořízení konkrétního zařízení nebo softwaru. Každý si tak může vybrat takový přístroj a program, který mu nejlépe vyhovuje. Základními podmínkami … Read More

Elektronická evidence tržeb bez paušálu

Mnozí malí živnostníci a výrobci, kterých se bude týkat další vlna EET, uvažují o jednoduché malé pokladně. Je pochopitelné, že ti, kteří budou evidovat své tržby spíše ojediněle, nepotřebují složité a výkonné pokladny. Jedná se převážně o řemeslníky, kteří potřebují … Read More

Jak je to s EET u spropitného?

Nejen v restauracích dávají zákazníci spokojení se službami spropitné. Jak tuto dobrovolnou platbu řešit ve vztahu k elektronické evidenci tržeb? Jestliže spropitné zůstává zaměstnancům, navyšuje se jim tímto způsobem hrubá mzda a nejedná se tak o součást tržby za poskytnuté služby a … Read More

Jak se chovat při kontrole EET

Při kontrole zákonů o elektronické evidenci tržeb se kontroloři chovají jako běžní zákazníci. Kontrolu provádí pověření pracovníci Finanční a Celní správy ČR. Kontrolní úřady průběžně provádí monitoring – vyhodnocují tržby na základě dat obdobných provozoven. V případě podezření dochází ke kontrole … Read More

Vánoční trhy jsou za dveřmi, víte, kdo z trhovců musí evidovat své tržby?

Před Vánoci řada podnikatelů prodává na vánočních trzích různé zboží. Ne každému je jasné, kteří stánkaři musí mít EET pokladnu už teď a kteří budou spadat až do třetí vlny elektronické evidence tržeb. Pokladny EET musí mít už nyní všichni … Read More

Jak je to s off-line EET?

Novela zákona o EET přináší zejména pro malé podnikatele takzvaný off-line režim EET. Základní výhodou této evidence tržeb je to, že podnikatel nemusí mít registrační pokladnu ani připojení k internetu. Off-line EET má ale i řadu nevýhod. Podnikatel si musí na … Read More