Když kontrolor při EET objeví chybu

Jestliže kontrolor provádějící kontrolu EET objeví chybu, nejprve sepíše protokol o místním šetření. Protokol je sepisován přímo s podnikatelem nebo se třetí osobou (např. prodavačkou či servírkou provádějící účtování). Kontrolor má tři možnosti, jak řešit pochybení při elektronické evidenci tržeb. První … Read More

Jak probíhají kontroly EET?

Kontroly zaměřené na dodržování zákona o elektronické evidence tržeb probíhají celoročně a bez ohlášení. Kontrolu provádí pracovníci Finanční nebo Celní správy České republiky. Kontroly jsou prováděny monitoringem nebo pomocí kontrolního nákupu. Při monitoringu úřad vyhodnocuje tržby na základě dat z obdobných … Read More

Jak na EET ve 3. a 4. vlně – registrace do EET

Aby mohli podnikatelé elektronicky evidovat ve třetí a čtvrté vlně EET své tržby, musí se nejprve zaregistrovat do EET a získat certifikát.  Přestože lze vše vyřídit „od stolu“ elektronicky, je nutné počítat s tím, že to může několik dní trvat. Nejprve … Read More

Jak na EET ve 3. a 4. vlně – jak vybírat pokladnu

Přestože spuštění 3. a 4. vlny EET je ještě relativně daleko (1. 1. 2021), je vhodné se už v současné době zajímat, co jednotlivé pokladny a softwarová řešení umožňují. Přestože se elektronická evidence tržeb může jevit jako nutné zlo, kterému se … Read More

Jak na EET ve 3. a 4. vlně – evidence tržeb

Podnikatelům, kteří budou muset nově elektronicky evidovat své tržby, jsou k dispozici tři způsoby evidence. Jedná se o běžný režim EET, zjednodušený režim EET a nově i zvláštní režim (neoficiálně off-line EET). V běžném režimu evidují své tržby všichni podnikatelé, kteří nesplňují … Read More

Jak na EET ve 3. a 4. vlně – úvod

Ministerstvo financí plánovalo společné spuštění třetí a čtvrté vlny elektronické evidence tržeb od 1. května 2020. Vzhledem k nastalé krizi způsobené koronavirovou pandemií byl tento termín přesunut na 1. 1. 2021. Do elektronické evidence tržeb spadají veškeré platby prováděné v hotovosti, stravenkami, … Read More

Tiskárny k pokladnám EET

Pokud nemáte pokladnu na elektronickou evidenci tržeb se zabudovanou tiskárnou, potřebujete si vybrat vhodnou tiskárnu pro vaše podnikání. Prvním kritériem výběru vaší tiskárny by měla být volba komunikačního rozhraní, abyste mohli tiskárnu připojit k vaší pokladně. Různé pokladny mají různé typy … Read More

Pokladna EET vhodná na letní podnikání

Mnozí podnikatelé potřebují účtovat pouze v omezeném období v roce. Jedná se zejména o stánkové prodejce, provozovatele koupališť, pořadatele venkovních kulturních akcí apod. Příležitostní prodejci musí vybírat pokladnu na elektronickou evidenci tržeb podle odlišných kritérií, než podnikatelé provozující svou činnost v kamenných prodejnách.   … Read More

Nyní je ideální čas na výměnu staré evidenční pokladny

Přestože do konce roku 2020 bude s největší pravděpodobností platit přerušení EET, určitě tato povinnost podnikatele nemine. Do elektronické evidence tržeb se budou muset zapojit i podnikatelé, kteří patří do třetí a čtvrté vlny EET. Ti, kteří již své tržby elektronicky … Read More

Povinnost EET se vztahuje i na vedlejší OSVČ

I na živnostníky podnikající při zaměstnání se vztahují veškeré povinnosti související s elektronickou evidencí tržeb. Tato povinnost není závislá na výši příjmů. EET se nevztahuje pouze na podnikatele, kteří přijímají pouze platby převodem na účet nebo platby kartou. Kdo přijímá platbu … Read More