Jak je to s EET u spropitného?

Nejen v restauracích dávají zákazníci spokojení se službami spropitné. Jak tuto dobrovolnou platbu řešit ve vztahu k elektronické evidenci tržeb? Jestliže spropitné zůstává zaměstnancům, navyšuje se jim tímto způsobem hrubá mzda a nejedná se tak o součást tržby za poskytnuté služby a … Read More

Jak se chovat při kontrole EET

Při kontrole zákonů o elektronické evidenci tržeb se kontroloři chovají jako běžní zákazníci. Kontrolu provádí pověření pracovníci Finanční a Celní správy ČR. Kontrolní úřady průběžně provádí monitoring – vyhodnocují tržby na základě dat obdobných provozoven. V případě podezření dochází ke kontrole … Read More