Venkovské spolky mají naději, že nebudou muset elektronicky evidovat své tržby

Ministr financí se sešel se zástupci Sdružení místních samospráv. Jedním z diskutovaných témat byla i problematika elektronické evidence tržeb pro vesnické dobrovolnické spolky. Přestože se jedná o dobrovolnickou činnost, měly by dle zákona spolky pořádající například plesy, karnevaly a podobné aktivity … Read More