Uložení dat EET

Každý podnikatel, který elektronicky eviduje své tržby, si musí uvědomit, že je zodpovědný za svá data, jejich bezpečnost před zneužitím a případnou ztrátou. Odcizením či ztrátou dat z EET podnikatel nejen přichází o vlastní důležitou evidenci, ale navíc mu hrozí postih … Read More