POS systemy

POS systémy: Co to je a co za vás vyřeší

POS systémy jsou pokladní systémy, které se dostaly do povědomí široké veřejnosti v souvislosti se zavedením elektronické evidence tržeb (EET). Zkratka POS se překládá jako Pokladní obchodní systém nebo Prodejní obchodní systém. Moderní pokladní systém využijete k vystavení účtenek, povinné … Read More

Kvalitní pokladna bez kvalitního software nemůže plnit svůj účel odpovídajícím způsobem

Pokud se rozhodujete pro nákup jakéhokoli zařízení, vždy hledáte takové, které bude maximálně splňovat vaše požadavky a bude vyhovovat potřebám, které od tohoto zařízení požadujete. Řiďte se tímto pravidlem i při výběru pokladního systému. Nelze se domnívat, že jeden pokladní … Read More