Kdy a jak řešit přerušení EET

Pokud přeruší podnikatel EET na delší dobu například z důvodu nemoci, dovolené, rekonstrukce provozovny apod., mohl by se dostat do situace, že se kontroloři finanční správy budou domnívat, že záměrně krátí tržby. V tomto případě se delší dobou považuje přerušení EET od … Read More