Evidence tržeb z minoritní činnosti

Dle zákona o elektronické evidenci tržeb platí, že každý poplatník musí evidovat své tržby od fáze, do které jeho podnikatelská činnost spadá. Výjimkou může být situace, kdy poplatník ve své provozovně provozuje činnost vedlejší a splňuje všechny podmínky minoritní činnosti. … Read More