Ne všichni prodejci vydávají účtenky

Přestože v České republice již takřka rok platí pro podnikatele v maloobchodě a více než rok pro podnikatele ve stravovacích a ubytovacích zařízení povinnost elektronicky evidovat tržby, stále jsou provozovny, kde účtenku zákazník neobdrží. V tisku se můžeme dočíst, že pracovníci finančního úřad … Read More

První návrhy na změnu zákona o EET byly představeny poslancům

Ministerstvo financí připravuje změny zákona o EET kvůli Ústavnímu soudu. Jedním z prvních návrhů je změna povinnosti elektronicky evidovat tržby pro podnikatele s ročními tržbami menšími než 200 000 korun. Návrh by se měl týkat podnikatelů, kteří splní následující podmínky: Jedná se o … Read More

Třetí a čtvrtá vlna EET se odkládá minimálně o rok

Rozhodnutím Ústavního soudu, který nařídil ministerstvu financí přezkoumat dopady zákona na podnikatele, došlo k odsunutí třetí a čtvrté vlny EET. Ústavní soud také rozhodl, že veškeré změny musí proběhnout formou změny zákona, což bude trvat více než rok. ODS společně s dalšími … Read More

Podnikatelé, kterých se už EET netýká, musí změnit informace o provozovnách

Na základě rozhodnutí Ústavního soudu nastávají v EET změny. Jednou z nejvýznamnějších změn je zrušení povinnosti evidovat tržby prováděné kartou a online tržby. Podnikatelé ale mohou i nadále evidovat i tyto tržby. Pro řadu firem tak může skončit povinnost elektronicky evidovat tržby. … Read More