Airbnb je ubytovací služba s povinností EET

Dle nové metodiky Finanční správy je Airbnb ubytovací službou a ne pronájmem. Z toho vyplývá, že poskytovatelé této služby by měli řádně platit daně i pojištění a platby řádně evidovat v rámci elektronické evidence tržeb.   Podle Finanční správy každý, kdo poskytuje … Read More

Kdo nese odpovědnost za dodržování EET?

Kontrolu dodržování zákonů o elektronické evidenci tržeb provádí Finanční správa ČR a Celní správa ČR. Nejčastěji jsou kontroly realizovány pomocí kontrolního nákupu. Jestliže kontrolní orgány zjistí pochybení a dojde k udělení sankce, je tato sankce udělena vždy provozovateli nebo majiteli kontrolovaného … Read More

Způsob vyplácení výher z Účtenkovky

EET účtenková loterie byla zahájena 1. října a první losování výherců se uskuteční 15. listopadu. Do slosování budou zařazeny všechny řádně zaregistrované účtenky. Bezprostředně po ukončení losování vydá provozovatel výherní listinu, kde budou uvedeny registrované účtenky s BKP (bezpečnostními kódy poplatníka). … Read More

Když se nedaří zaregistrovat účtenku do účtenkové loterie

Od 1. října je spuštěna účtenková loterie – Účtenkovka, která má podpořit elektronickou evidenci tržeb tím, že zákazníci budou vyžadovat od obchodníků účtenky. Zároveň registrací účtenky do Účtenkovky zákazník pozná, zda byla účtenka obchodníkem řádně zaevidována. Účast v Účtenkovce je … Read More

Vystavení účtenky v elektronické podobě je možné

Elektronické vystavení účtenky je možné především v případě, kdy je obchod realizován prostřednictvím internetu – tedy v případě, že zákazník není u prodejce fyzicky přítomen. Podmínkou však je, že zákazník bude s vystavení elektronické účtenky předem srozuměn a bude s touto formou souhlasit. Souhlas … Read More