Evidence tržeb z minoritní činnosti

Dle zákona o elektronické evidenci tržeb platí, že každý poplatník musí evidovat své tržby od fáze, do které jeho podnikatelská činnost spadá. Výjimkou může být situace, kdy poplatník ve své provozovně provozuje činnost vedlejší a splňuje všechny podmínky minoritní činnosti. … Read More

Kdy a jak řešit přerušení EET

Pokud přeruší podnikatel EET na delší dobu například z důvodu nemoci, dovolené, rekonstrukce provozovny apod., mohl by se dostat do situace, že se kontroloři finanční správy budou domnívat, že záměrně krátí tržby. V tomto případě se delší dobou považuje přerušení EET od … Read More

Druhá vlna EET se rychle blíží

Podle plánu Ministerstva financí je zavedení elektronické evidence tržeb rozděleno do třech vln. První vlna se týkala provozovatelů pohostinských a ubytovacích zařízení. Tato první vlna byla spuštěna 1. prosince 2016 a do dnešního dne se do ní zapojilo více než … Read More

Pozor na EET u dárkových poukazů

Mnozí prodejci zboží či služeb nabízí také dárkové poukazy. I pro dárkové poukazy platí elektronická evidence tržeb. S elektronickou evidencí dárkových poukazů je to trochu složitější a každý, kdo je nabízí svým zákazníkům, by se měl podrobně seznámit se způsobem jejich … Read More

Změny v EET nebudou

Při jednání sněmovny v pátek 13. ledna 2017 projednávali poslanci návrhy na změny v elektronické evidenci tržeb. Opoziční strany TOP 09 a ODS již dlouhodobě navrhují úplné zrušení EET. Dalo se očekávat, že tento návrh bude sněmovnou odmítnut. S dalšími pozměňovacími návrhy … Read More

Jak vybrat pokladnu na EET?

Mezi základní kritéria při výběru zařízení na elektronickou evidenci tržeb určitě patří skutečnost, kolik položek podnikatel potřebuje účtovat a jaké další služby od registrační pokladny očekává. Pokud podnikatel využije pokladnu na několik účtenek týdně, určitě si nemusí pořizovat složitou a … Read More

Web pro oznámení nevydané účtenky byl zrušen

Internetová stránka, prostřednictvím které zákazníci mohli anonymně informovat Finanční správu, ve kterém restauračním či ubytovacím zařízení neobdrželi účtenku s údaji o elektronické evidenci, byl zrušen. Zároveň se spuštěním první vlny elektronické evidence tržeb v České republice Finanční správa spustila web pro možnost … Read More

Musí být EET účtenka vytištěná?

Finanční správa těsně před spuštěním elektronické evidence tržeb upřesnila, že účtenka může být jak v tištěné podobě, tak v elektronické podobě. Při osobní platbě zákazník obdrží účtenku, která je vytištěna na pokladní tiskárně. Prodávající musí vystavit účtenku automaticky, zákazník ale není povinen … Read More