Loterie účtenek z EET od poloviny roku 2017

Ministerstvo financí chce motivovat lidi k tomu, aby si od podnikatelů odebírali EET účtenky. Připravuje proto účtenkovou loterii „Účtenkovka“ ve které se bude pravidelně hrát o velmi zajímavé ceny. Loterie by měla být zahájena v polovině roku 2017. Losovat se bude pravidelně … Read More

Kdy musí podnikatelé začít evidovat své tržby?

Málokterý podnikatel se při svém podnikání věnuje pouze jedné činnosti. Podnikatelé i živnostníci často kombinují více činností, které však spadají do různých vln zavedení EET. Kdy tedy musí podnikatel evidovat své tržby? Metodika k zákonu o elektronické evidenci tržeb povoluje rozdělit … Read More

Češi už přišli na to, jak EET obejít

Někteří podnikatelé, na které se vztahuje povinnost elektronické evidence tržeb, stále hledají, jak tuto povinnost obejít. V řadě restauračních zařízení například štamgastům účtenky vůbec nevydávají a tím pádem je ani neevidují u Finanční správy. Někteří podnikatelé účtenky vytisknou a zákazníkovi předají, … Read More

První výpadek EET

V úterý 13. prosince v ranních hodinách evidenční pokladny provozovatelů stravovacích a ubytovacích zařízení hlásily problémy. Pokladny napojené do systému zhruba tři čtvrtě hodiny hlásily: „Datová zpráva nebyla zpracována kvůli technické chybě nebo chybě dat“. Přestože se pravděpodobně řada provozovatelů v tu chvíli … Read More

První vlna EET už má za sebou první týden provozu

Provozovatelé stravovacích a ubytovacích zařízení už od začátku prosince musí evidovat své tržby. Dle údajů Finanční správy se do EET prozatím zapojilo téměř 40 tisíc podnikatelů.  Zavedení elektronické evidence tržeb bylo pro řadu podnikatelů posledním impulsem, který je vedl k ukončení … Read More

Nákupem levné EET pokladny se nemusí ušetřit

Elektronická evidence tržeb je v ostrém provozu pro stravovací a ubytovací zařízení pouze pár dnů a řada provozovatelů už zjišťuje, že nezvolili zcela ideální pokladnu.  Někteří provozovatelé i frekventovaných restaurací v rámci úspor řešili EET nejjednodušší variantou, aby ušetřili peníze. S odstupem času … Read More

U EET je potřeba chránit data

  Řada podnikatelů se při výběru pokladního systému na elektronickou evidenci tržeb příliš nezajímá o zabezpečení dat, aby nemohla být zneužita. S EET souvisí přenos velkých objemů dat, které by při špatném zabezpečení bylo možné zneužít. Většina hospodských a hoteliérů … Read More